HjemCIRKUSREVY 2020


Igen i år byder Medarbejderfonden på cirkusrevy 2 gange. Du kan vælge mellem:

Fredag den 19. juni eller Fredag den 21. august. Begge dage kl. 21.00.


Vi har 2 x 50 billetter i næstbedste kategori, som vi sælger for 300 kr. pr. billet.


Du kan max. bestille 2 billetter pr. husstand.


Vil du med, indsender du et af medarbejderfondens bestillingskort, eller en mail til hts_medarbejderfond@teliamail.dk med samme oplysninger som på vores bestillingskort, senest den 26. marts 2020. Husk at skrive hvilken dato du ønsker billetter til.


Mandag den 30. marts 2020 udsendes der vinderlister. Her vil der også blive informeret om betaling og modtagelse af billetter.


NB! Bestil kun hvis du agter at benytte billetterne, og husk at billetterne er til eget brug og ikke til venner og bekendte.

 

God fornøjelse.


Nyt fra Medarbejderfonden


Desværre har det lave renteniveau på obligationsmarkedet også ramt Fonden, så vi i 2020 kun vil modtage 300.000 kr. i renter. Det betyder at vi må skære på vores tilbud. Fonden prioriterer de arrangementer hvor der er mange medarbejdere der kan deltage. Så hen over sommeren vil der komme tilbud om Zoo-besøg (maj), Cirkus-revy (juni+august) samt besøg til et sommerland (august/september). Så hold øje med plakater på jeres arbejdssteder og vores hjemmeside.

De eneste ferietilbud fonden har i sommeren 2020 vil være vores lejligheder i Paris og Prag samt 8 uger i sommerhus i Røsnæs. Se info om Paris og Prag under fanen 'Ferie i udlandet'.


Medarbejderfondens katalog:

Efterår 2019 og forår 2020

 

Kataloget sendes ikke længere hjem til dig, så du skal tage et eksemplar på dit arbejdssted, eller se det på vores hjemmeside.

 

Se hvilke tilbud der er og send ansøgning til fonden. SE KATALOGET HER -------->

 

Bemærk venligst, at det stadig er nødvendigt at angive din postadresse, sammen med de øvrige oplysninger vi ber'om ved tilmelding.

 

HT's EFFEKTIVISERINGSFOND

 

 

HT's effektiviseringsfond - i daglig tale Medarbejderfonden - blev stiftet i 1990 på baggrund af en aftale mellem det daværende Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) og de faglige organisationer.

 

Aftalen gik i korthed ud på, at en del af effektivitets- og rationaliseringsoverskuddet i daværende HT i perioden 1989 - 1992 blev udbetalt til fonden.

 

Fondens formål er, at yde støtte til ansatte i MOVIA(tidligere HT), således at de gennem uddannelse kan medvirke til den nødvendige effektivitetsfremme af MOVIA samt støtte til ansattes rekreationsophold og fritidsaktiviteter, herunder idræt m.v.

 

Definition af ansatte i MOVIA omfatter samtlige ansatte i busselskabet Arriva i MOVIA-området samt ansatte under MOVIA trafik.

 

Hvert år udgiver fonden to kataloger med en lang række tilbud til MOVIA's ansatte. Denne hjemmeside er en elektronisk udgave af disse kataloger.

 

Siden fonden blev stiftet er HT's Busdivision udskilt som en selvstændig juridisk enhed, der senere er solgt videre til Arriva A/S.

 

Allerede i 1990 blev der taget højde for den situation, således at medarbejdere ansat i Arriva A/S i det gamle HT-område i dag stadig har glæde af Medarbejderfondens mange tilbud.

 

Fondens bestyrelse består af 10 medlemmer, hvor samtlige 8 personalegrupper hver udpeger ét medlem. Herudover udpeges et medlem af MOVIA's administrerende direktør og et medlem af direktøren for Arriva A/S.

 

I det daglige ledes Fonden af et forretningsudvalg, der består af 4 medlemmer, der vælges blandt og af de 12 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af de 12 personalegrupper. Herudover er de to direktør-udpegede medlemmer ligeledes medlem af Forretningsudvalget.

 Beretning for HT’s medarbejderfond 2018

 

Hvordan det er gået med vores aktiviteter, kan ses på siden med gennemførte aktiviteter.


I det forgangne år har fondsbestyrelsen arbejdet med flere forskellige ting. De vigtigste sager nævnes her:

- Berlin lejligheden solgt pr. 1. marts 2018. Ved årets slutning manglede dog stadig godkendelse fra den tyske retsinstans.

- I april implementeredes EU’s persondataforordning GDPR.


Fonden er stadig ramt af lavt afkast på obligationer. Så for at gennemføre arrangementerne: Zoo, Bonbonland og Cirkusrevy har det været nødvendigt at realisere for kr. 200.000 kursgevinster fra obligationsbeholdningen.

Det lave afkast betyder også at der ikke har været råd til ekstra arrangementer, teater o.a.


Med det fortsat faldende renteniveau på obligationsmarkedet, kan det blive svært at fastholde de nuværende tilbud i fonden.

Når salget af Berlin lejligheden er faldet på plads vil bestyrelsen holde et seminar med henblik på fremtidig investeringsprofil, og se på hvilke tilbud der evt. kan komme i fremtiden.


Bestyrelsen har i 2018 bestået af: Bent Møller Jensen, Jørgen A. Jensen, Carsten Jensen, Anker Overgaard, Thomas Damgaard, Camilla H. Ellitsgaard, Torben Gravesen (afløst i juni af Bjarne Ipsen), Jeanett Manniche, Henrik Visborg Thune og Klaus Bang Sørensen (afløst i marts af Ask Andersen).
FU har bestået af: Bent Møller Jensen, Jeanett Manniche, Carsten Jensen, Klaus Bang Sørensen (afløst i marts af Ask Andersen), Anker Overgaard og Thomas Damgaard.

 

  web: p.b.thomasen@gmail.com - © 2010

 


Efterår 2019
Forår 2020