Hjem

HT's EFFEKTIVISERINGSFOND

 

 

HT's effektiviseringsfond - i daglig tale Medarbejderfonden - blev stiftet i 1990 på baggrund af en aftale mellem det daværende Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) og de faglige organisationer.

 

Aftalen gik i korthed ud på, at en del af effektivitets- og rationaliseringsoverskuddet i daværende HT i perioden 1989 - 1992 blev udbetalt til fonden.

 

Fondens formål er, at yde støtte til ansatte i MOVIA(tidligere HT), således at de gennem uddannelse kan medvirke til den nødvendige effektivitetsfremme af MOVIA samt støtte til ansattes rekreationsophold og fritidsaktiviteter, herunder idræt m.v.

 

Definition af ansatte i MOVIA omfatter samtlige ansatte i busselskabet Arriva i MOVIA-området samt ansatte under MOVIA trafik.

 

Hvert år udgiver fonden to kataloger med en lang række tilbud til MOVIA's ansatte. Denne hjemmeside er en elektronisk udgave af disse kataloger.

 

Siden fonden blev stiftet er HT's Busdivision udskilt som en selvstændig juridisk enhed, der senere er solgt videre til Arriva A/S.

 

Allerede i 1990 blev der taget højde for den situation, således at medarbejdere ansat i Arriva A/S i det gamle HT-område i dag stadig har glæde af Medarbejderfondens mange tilbud.

 

Fondens bestyrelse består af 14 medlemmer, hvor samtlige 12 personalegrupper hver udpeger ét medlem. Herudover udpeges et medlem af MOVIA's administrerende direktør og et medlem af direktøren for Arriva A/S.

 

I det daglige ledes Fonden af et forretningsudvalg, der består af 4 medlemmer, der vælges blandt og af de 12 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af de 12 personalegrupper. Herudover er de to direktør-udpegede medlemmer ligeledes medlem af Forretningsudvalget.

 

I 2008 brugte Medarbejderfonden ca. 650.000 kroner til diverse aktiviteter.

 

Cirkusrevy 2015 26/6 eller 14/8

Igen i år byder medarbejderfonden på cirkusrevy 2 gange. Du kan vælge mellem Fredag den 26. juni eller Fredag den 14. august. Begge dage kl. 21.00.

 

Vi har 2 x 100 billetter i bedste kategori, som vi sælger for 225 kr. pr. billet.

 

Du kan max. bestille 2 billetter pr. husstand.

 

Vil du med, indsender du et af medarbejderfondens bestillingskort, eller en mail til hts_medarbejderfond@teliamail.dk med samme oplysninger som på vores bestillingskort, senest den 24. februar 2015. Husk at skrive hvilken dato du ønsker billetter til.

 

Fredag den 27. februar 2015 udsendes der vinderlister. Her vil der også blive informeret om betaling og modtagelse af billetter.

 

NB! Bestil kun hvis du agter at benytte billetterne, og husk at billetterne er til eget brug og ikke til venner og bekendte. God fornøjelse.

 

 

web: p.b.thomasen@gmail.com - © 2010

 

 

Medarbejderfondens katalog

for Efterår 2017 og Forår 2018 er her

 

Kataloget sendes ikke længere hjem til dig, så du skal tage et eksemplar på dit arbejdssted, eller se det på vores hjemmeside.

 

Se hvilke tilbud der er og send ansøgning til fonden. SE KATALOGET HER -------->

 

Bemærk venligst, at det stadig er nødvendigt at angive din postadresse, sammen med de øvrige oplysninger vi ber'om ved tilmelding.

 

 

Efterår 2017

Forår 2018