Hjem

 

 

 

zoo 2018

 

For ansatte i Arriva eller Movia

Lørdag den 5. maj mellem kl. 10.00 og 12.00.

 

 

HT’s medarbejderfond inviterer igen i år dig og din familie i Zoologisk Have (max. 4 personer i alt). Du fremviser dit Movia id-kort, Movia-frikort eller rekvirerer et gæstefrikort i Medarbejderfonden. Så kan i alt 4 personer gå gratis ind (børn under 3 år tælles ikke).

 

Det er kun frikort udstedt til Movia-ansatte, eller ansatte i Arriva Danmark A/S indenfor det gamle HT-område, der er gyldige. Du skal kun rekvirere et gæstekort, hvis du ikke har et Movia id-kort eller movia-frikort.

 

Vi kontrollerer om du har frikort.

 

Det er personen der er afbilledet på id- eller frikortet, der kan benytte kortet. Er du på arbejde, kan din partner benytte dit frikort, mod at medbringe legitimation med adresse-fællesskab med adressen på frikortet.

 

NB! Frikortene kontrolleres af Medarbejderfonden ved indgangen, så kun gyldige kort giver adgang. Står der ikke Arriva på dit frikort, så få en dokumentation fra din arbejdsplads, med stempel og underskrift som bevis på at du er ansat ved Arriva, eller medbring din lønseddel & frikort.

 

Er I flere end 4 personer, skal de resterende købe almindelig billet ved Zoos indgang eller via Zoos webshop.

 

NB! Det er kun denne dag og i ovenstående tidsrum, der er gratis adgang.

 

Du rekvirerer et gæstefrikort ved at indsende et af medarbejderfondens bestillingskort, eller en mail til: hts_medarbejderfond@teliamail.dk så det er modtaget med morgen-posten i fonden senest onsdag den 25. april 2018.

 

For at få et gæstekort skal alle rubrikker på bestillingskortet udfyldes, dog undtaget Cpr.nr.

 

Vil du med, så møder du bare op i Zoologisk Have lørdag den 05. maj 2018 mellem

kl. 10.00 og kl. 12.00, medbringende et af ovennævnte kort, sammen med de max. 3 personer du må invitere med. Vis dit kort til Medarbejderfondens kontrollører.

 

Vi har egen indgang ved port 3. Indgangen er ca. 50 meter fra hovedindgangen på Roskildevej.

 

 

BEMÆRK

Du skal fremvise Movia id-kort, frikort eller gæstefrikort for at komme ind!

Lønsedler o.a. giver ikke adgang!!

 

 

 

 

 

 

Medarbejderfondens katalog

for Sommer 2018 er her

 

Kataloget sendes ikke længere hjem til dig, så du skal tage et eksemplar på dit arbejdssted, eller se det på vores hjemmeside.

 

Se hvilke tilbud der er og send ansøgning til fonden. SE KATALOGET HER -------->

 

Bemærk venligst, at det stadig er nødvendigt at angive din postadresse, sammen med de øvrige oplysninger vi ber'om ved tilmelding.

 

 

 

 

 

 

HT's EFFEKTIVISERINGSFOND

 

 

HT's effektiviseringsfond - i daglig tale Medarbejderfonden - blev stiftet i 1990 på baggrund af en aftale mellem det daværende Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) og de faglige organisationer.

 

Aftalen gik i korthed ud på, at en del af effektivitets- og rationaliseringsoverskuddet i daværende HT i perioden 1989 - 1992 blev udbetalt til fonden.

 

Fondens formål er, at yde støtte til ansatte i MOVIA(tidligere HT), således at de gennem uddannelse kan medvirke til den nødvendige effektivitetsfremme af MOVIA samt støtte til ansattes rekreationsophold og fritidsaktiviteter, herunder idræt m.v.

 

Definition af ansatte i MOVIA omfatter samtlige ansatte i busselskabet Arriva i MOVIA-området samt ansatte under MOVIA trafik.

 

Hvert år udgiver fonden to kataloger med en lang række tilbud til MOVIA's ansatte. Denne hjemmeside er en elektronisk udgave af disse kataloger.

 

Siden fonden blev stiftet er HT's Busdivision udskilt som en selvstændig juridisk enhed, der senere er solgt videre til Arriva A/S.

 

Allerede i 1990 blev der taget højde for den situation, således at medarbejdere ansat i Arriva A/S i det gamle HT-område i dag stadig har glæde af Medarbejderfondens mange tilbud.

 

Fondens bestyrelse består af 14 medlemmer, hvor samtlige 12 personalegrupper hver udpeger ét medlem. Herudover udpeges et medlem af MOVIA's administrerende direktør og et medlem af direktøren for Arriva A/S.

 

I det daglige ledes Fonden af et forretningsudvalg, der består af 4 medlemmer, der vælges blandt og af de 12 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af de 12 personalegrupper. Herudover er de to direktør-udpegede medlemmer ligeledes medlem af Forretningsudvalget.

 

 

web: p.b.thomasen@gmail.com - © 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer 2018