Hjem

HT's EFFEKTIVISERINGSFOND

 

 

HT's effektiviseringsfond - i daglig tale Medarbejderfonden - blev stiftet i 1990 på baggrund af en aftale mellem det daværende Hovedstadsområdets Trafikselskab (HT) og de faglige organisationer.

 

Aftalen gik i korthed ud på, at en del af effektivitets- og rationaliseringsoverskuddet i daværende HT i perioden 1989 - 1992 blev udbetalt til fonden.

 

Fondens formål er, at yde støtte til ansatte i MOVIA(tidligere HT), således at de gennem uddannelse kan medvirke til den nødvendige effektivitetsfremme af MOVIA samt støtte til ansattes rekreationsophold og fritidsaktiviteter, herunder idræt m.v.

 

Definition af ansatte i MOVIA omfatter samtlige ansatte i busselskabet Arriva i MOVIA-området samt ansatte under MOVIA trafik.

 

Hvert år udgiver fonden to kataloger med en lang række tilbud til MOVIA's ansatte. Denne hjemmeside er en elektronisk udgave af disse kataloger.

 

Siden fonden blev stiftet er HT's Busdivision udskilt som en selvstændig juridisk enhed, der senere er solgt videre til Arriva A/S.

 

Allerede i 1990 blev der taget højde for den situation, således at medarbejdere ansat i Arriva A/S i det gamle HT-område i dag stadig har glæde af Medarbejderfondens mange tilbud.

 

Fondens bestyrelse består af 14 medlemmer, hvor samtlige 12 personalegrupper hver udpeger ét medlem. Herudover udpeges et medlem af MOVIA's administrerende direktør og et medlem af direktøren for Arriva A/S.

 

I det daglige ledes Fonden af et forretningsudvalg, der består af 4 medlemmer, der vælges blandt og af de 12 bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af de 12 personalegrupper. Herudover er de to direktør-udpegede medlemmer ligeledes medlem af Forretningsudvalget.

 

I 2008 brugte Medarbejderfonden ca. 650.000 kroner til diverse aktiviteter.

 

Cirkusrevy 2015 26/6 eller 14/8

Igen i år byder medarbejderfonden på cirkusrevy 2 gange. Du kan vælge mellem Fredag den 26. juni eller Fredag den 14. august. Begge dage kl. 21.00.

 

Vi har 2 x 100 billetter i bedste kategori, som vi sælger for 225 kr. pr. billet.

 

Du kan max. bestille 2 billetter pr. husstand.

 

Vil du med, indsender du et af medarbejderfondens bestillingskort, eller en mail til hts_medarbejderfond@teliamail.dk med samme oplysninger som på vores bestillingskort, senest den 24. februar 2015. Husk at skrive hvilken dato du ønsker billetter til.

 

Fredag den 27. februar 2015 udsendes der vinderlister. Her vil der også blive informeret om betaling og modtagelse af billetter.

 

NB! Bestil kun hvis du agter at benytte billetterne, og husk at billetterne er til eget brug og ikke til venner og bekendte. God fornøjelse.

 

 

web: p.b.thomasen@gmail.com - © 2010

 

 

Medarbejderfondens katalog

for sommeren 2017 er her

 

Kataloget sendes ikke længere hjem til dig, så du skal tage et eksemplar på dit arbejdssted, eller se det på vores hjemmeside.

 

Se hvilke tilbud der er og send ansøgning til fonden. SE KATALOGET HER -------->

 

Bemærk venligst, at det stadig er nødvendigt at angive din postadresse, sammen med de øvrige oplysninger vi ber'om ved tilmelding.

 

 

Sommer 2017

Cirkusrevy

den 9. juni og den 11. august!!

 

Igen byder Medarbejderfonden på cirkusrevy 2 gange. Du kan vælge mellem Fredag den 9. juni eller Fredag den 11. august.

 

Begge dage kl. 21.00. Vi har 2 x 100 billetter i B kategori, som vi sælger for 250 kr. pr. billet.

 

Du kan max. bestille 2 billetter pr. husstand.

 

Vil du med, indsender du et bestillingskort, eller en mail til hts_medarbejderfond@teliamail.dk med samme oplysninger som på vores bestillingskort, senest den 1. marts 2017.

 

Husk at skrive hvilken dato du ønsker billetter til.

 

Mandag den 6. marts 2017 udsendes der vinderliste. Her vil der også blive informeret om betaling og modtagelse af billetter.

 

NB! Bestil kun hvis du agter at benytte billetterne, og husk at billetterne er til eget brug og ikke til venner og bekendte.

 

 

Alle der har søgt,

kan få de ønskede billetter

 

For at få dine billetter, skal fonden have MODTAGET din betaling senest den 19.04.2017 (Det betyder at du skal indbetale på giro senest den 18.04.2017, for at pengene kan være i fonden den 19.04.2017).

 

Betaling: Brug vores girokort, eller overfør til fondens konto, reg.nr.: 9570 konto: 0001868616.

 

Skriv tydeligt navn, adresse og postnr. på indbetalingen, så jeg ved hvor billetterne skal sendes hen. Billetterne vil blive fremsendt fra uge 17

 

 

OBS:

 

Der er stadig ledige pladser til begge datoer, så hvis du ikke har nået at søge endnu kan du stadig nå det. Du kan sende en mail eller et bestillingskort til fonden.

 

Påfør dit telefonnummer, så vil du blive kontaktet.

OBS!

 

Fonden er ferielukket i perioden 18.maj-. 28. maj.

 

Hvis det ikke kan vente kan formand Bent Møller Jensen kontaktes på mail: bent.moller@3f.dk eller tlf. 2242 1850.

 

Mvh.

René Lund